Сметководител / Администратор

  • Објавен пред една недела
  • ДЕНМАК ДОО
  • Активен до 20.05.2017
  • Позиција: Административен работник

Сметководител / Администратор

Фирмата ДЕНМАК ДОО од Скопје лоцирана во индустриска зона Визбегово бара сметководител /администратор (може и без лиценца) на неопределено време (првиот месец само на определено време за да се утврди способноста на кандидатот). Фирмата е веќе етаблирана на пазарот и нуди можност за разумна почетна плата со можност за покачување во период од 6 и 12 месеци.

Активно познавање на сметковод. прописи, правни нормативи

  • Одлично владеење на MS Office, напредно MS Excel–задолжително
  • Искуство со LUKA 2010 софтвер  
  • Финансиско и материјално книговодство
  • Извештаи, анализа на должничко-доверителски односи
  • Англиски (пишан/говорен)+јазици од регион
  • Следење законски регулативи, сметковод .стандарди

Aдминистративно, архивско и канцелариско работење

Исклучителни комуникациски (писмени и усмени) вештини

Возачка дозвола Б, активен возач СОПСТВЕН ПРЕВОЗ до ВИЗБЕГОВО

 

Доставете биографија+писмо за намери 

на  zlatko@denmak.com.mk    denis@denmak.com.mk

(без телефонски јавувања)

КЛИКНИ