Работник за обезбедување

Потребно е да поседува лиценца за обезбедување на имот и лица издадена од Комората за обезбедување на РМ

Испратете CV на e-mail: sluzben.mail17@yahoo.com

КЛИКНИ