Senior PHP Developer

 • Објавен пред 4 месеци
 • ТАБЕЛЛАРИУС
 • Активен до 01.02.2017
 • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер

Активни огласи од ТАБЕЛЛАРИУС:

Senior PHP Developer - Junior Developer

Одговорности:

 • Развивање/пишување код заедно со тимот за развој на решенија;
 • Учество во технички дискусии, технички дизајн и презентирање технички идеи;
 • Разглобување на проблеми и проценка на време за таскови;
 • Брза реакција на багови;
 • Проверка и корекција на код;
 • Континуирана документација на код во процесот на развивање, преку опис на програмот, специјални инструкции и промени во датабазата, на процедурано, модуларно и датабаза ниво.

 
Техничка експертиза:

 • 3+ години искуство со PHP и MySQL;
 • Силно познавање на JavaScript, CSS, HTML, JQuery и AJAX;
 • Познвање на GIT и/или Subversion;
 • Искуство со Linux, Apache, Load balancing и конфигурација на cash technologies ќе се смета за предност;
 • Интернет протоколи (HTTP / HTTPS, SMTP, DNS);
 • Диплома во Информациски науки и Компјутерско Инженрство или слична ИТ дисциплина; или, еквивалентно демонстрирано искуство;
 • Докажано искуство со решавање на комплексни софтверски проблеми.


Ние обезбедуваме:

 • Редовна и соодветна заработувачка;
 • Флексибилно работно време;
 • Пријателска корпоративна култура.


Испратете го Вашето CV (вклучувајќи мотивационо писмо, сертификати и референци, по избор) на email: career@tabellarius.mk и назначете ја позицијата за којашто аплицирате.

КЛИКНИ