Зегин ДОО Скопје

  • ЕМБС: 4132025
  • Индустрија: Здравство
  • Адреса: Народен Фронт бр. 5/3-1
  • Град: Скопје
  • Телефон: 02/3241-680
  • Веб: zegin.com.mk/
Зегин ДОО е првата приватна компанија во Република С. Македонија регистрирана за продажба на лекови. Како една од најуспешните и најголемите компании кај нас, со најдобра инфраструктура и најголема дистрибутивна мрежа, секогаш сме во потрага по талентирани професионалци кои сакаат да станат дел од нашето професионално семејство.