BE-DA Logistik

  • ЕМБС: 6692192
  • Индустрија: Трговија
  • Адреса: Ул. 1550 бр. 20 Визбегово
  • Град: Скопје
  • Веб: be-da.mk/
  • Основана во 2011
Be-Da Logistics е основана на почетокот на 2011 година како компанија специјализирана за организирање меѓународен транспорт и логистика на стоки преку копнен, железнички, воздушен и поморски сообраќај. Вработените во Be-Da Logistics се стручно обучени да ги извршуваат своите задачи и добро координирани за целосно задоволување на потребите на нивните клиенти. Лојалноста и дискрецијата се дел од нашите главни карактеристики.