Протонлабс ДООЕЛ

  • ЕМБС: 7229534
  • Индустрија: Компјутери и електроника
  • Адреса: ул. Димитрие Чуповски бр.26 кат 5, Скопје - Центар
  • Град: Скопје
  • Веб: protonmail.com
We are scientists, engineers, and developers drawn together by a shared vision of protecting civil liberties online. This is why we created ProtonMail, an easy to use secure email service with built-in end-to-end encryption and state of the art security features. Our goal is to build an internet that respects privacy and is secure against cyberattacks.

Ние сме научници, инженери и развивачи кои ги собира заедничката визија за заштита на граѓанските слободи преку Интернет. Ова е причината зошто ја создадовме ProtonMail, лесна за употреба безбедна услуга за е-пошта со вградена енкрипција од крај до крај и најсовремени безбедносни карактеристики. Нашата цел е да изградиме Интернет кој ја почитува приватноста и е безбеден од сајбер напади.