Зачлени се на KARIERA.mk. Со тоа ќе имаш можност да добиваш е-маил известувања со огласи за твојата работна позиција и ќе можете да аплицирате на огласите. Со зачленувањето СЕ СОГЛАСУВАШ со условите за приватност кои се наоѓаат ТУКА.

Mitarbeitern für Telefonsekretariat mit Deutschkenntnissen auf muttersprachlichem Niveau (C1/C2)

Продолжи кон огласот »

КЛИКНИ