Зачлени се на KARIERA.mk. Со тоа ќе имаш можност да добиваш е-маил известувања со огласи за твојата работна позиција и ќе можете да аплицирате на огласите. Со зачленувањето СЕ СОГЛАСУВАШ со условите за приватност кои се наоѓаат ТУКА.

ТЕХНИЧАР ВО СЕРВИС ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА (МЕХАНИЧАР/МЕХАТРОНИЧАР)

Продолжи кон огласот »

КЛИКНИ