Зачлени се на KARIERA.mk. Со тоа ќе имаш можност да добиваш е-маил известувања со огласи за твојата работна позиција и ќе можете да аплицирате на огласите. Со зачленувањето СЕ СОГЛАСУВАШ со условите за приватност кои се наоѓаат ТУКА.

Вработување на работници за работа на машини за бризгање на делови од пластика

Продолжи кон огласот »

КЛИКНИ