KONTROLLUES I STOQEVE

  • Објавен пред 7 месеци
  • Van Hool Maqedoni
  • Активен до 24.03.2017
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Активни огласи од Van Hool Maqedoni:

ТEKNOLOG

Van Hool Maqedoni SHPKNJP Ilinden, prodhuesi i autobusave me renome belge, me lokacion në Zonën zhvillimore industriale teknologjike – Shkupi 2, në Bunarxhik/Ilinden, person për kontakt Jana Veliçkovska, nr. Tel ‎(02) 551 -2851, ka nevojë për punësim të ri në pozitën vijuese:
 
KONTROLLUES I STOQEVE

Përshkrim i detyrave të punës


•    Planifikimi i nevojës për materiale;
•    Krijimi i porosive për materialet.
•    Dërgimi i orarit dhe planit deri tek furnizuesit;
•    Mirëmbajtja e bazës së të dhënave;
•    Mirëmbajtja e të dhënave për qendrat e punës;
•    Konfigurimi i të dhënave për materialet;
•    Analiza e stoqeve;
•    Vendosja dhe përcjellja e vërejtjeve të cilat vijnë si rezultat i dallimeve në raport me sasitë e porositura dhe kualitetit jo adekuat;
•    Kontakt me furnitorët në raport me sasitë e porositura dhe datat e dërgesës;
 
Arsimi i nevojshëm, aftësitë, njohuritë dhe përvoja

  • ВСС nga lëmia e shkencave teknike;  
  • Njohuri e avancuar e Microsoft Office;
  • Aftësi për punë precize me detaje;
  • Shkrim dhe komunikim i rrjedhshëm i gjuhës angleze;
  • Përvojë e mëhershme pune në logjistikë do të merret si përparësi;

Përderisa jeni të interesuar dërgojeni CV-në tuaj (biografinë e punës) në gjuhën angleze dhe maqedonase në www.vanhool.mk, në pjesën “vende pune të hapura”. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen për bisedë.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve: 24/03/2017

Vetëm aplikimet e dërguara përmes www.vanhool.mk do të merren parasysh. Aplikimet të dërguara përmes butonit “Apliko” nuk do të merren parasysh.

КЛИКНИ