Финансиски асистент / Платен список

 • Објавен пред една недела
 • Мотиви
 • Активен до 26.09.2020
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Активни огласи од Мотиви:

Оператор во магацин - Бунарџик

Приватна Агенција за Вработување МОТИВИ  ја објавува позицијата: Финансиски асистент

Главни одговорности:

 • Точно и навремено спремање и калкулација на плати.
 • Навремено евидентирање на уплати и исплати од клиенти.   
 • Обработка, архивирање и водење на евиденција за документацијата. 
 • Извршување на други работни задачи по налог. 
 • Подготовка на рекапитулари за исплата
 • Месечно усогласување на сметководствената евиденција
 • Подготовка на дневни, неделни и месечни извештаи
 • Останати непрецизирани обврски од финансиското и сметководствено работење

 

Потребно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома
 • Најмалку 2 години претходно искуство во финанси
 • Организиран и фокусиран кон детали
 • Напредни компјутерски вештини особено ексел
 • Континуирано следење на финансиска политика, сметководство и даноци
 • Познавање на финансиска регулатива во земјава и интернационалните финансиски и сметководствени стандари
 • Искуство во управувањето со буџет, јавно сметководство и готовинскиот тек.
 • Способност брзо да ги разбере новите проблеми и да донесува ефикасни одлуки кои ќе превенираат губиток на финансиски средства и оперативен и репутациски ризик.
 • Способност за работа под притисок, планирање на личен обем на работа
 • Тимски играч
 • Познавање на англиски јазик
 • Вештини за користење на– Microsoft Оffice
 • Вештини за подготвување извештаи

 

Компанијата нуди

 • Атрактивна плата
 • Позитивна, динамична и мотивирачка работна атмосфера
 • Можност за стручни и едукативни обуки
 • Договор за вработување на неопределено време, по 6 месеци вработување на определено време во зависност од резултатите на работењето

 

Сите заинтересирани кандидати своите документи (мотивационо писмо, професионална биографија, диплома за завршено образование, овластувања, потврди, препораки) можат да ги Испратат на: kariera@motivi.mk со назнака, Финансиски асистент најдоцна до:25/09/2020

КЛИКНИ