Komercialist - Oher

  • Објавен пред 12 месеци
  • ПРОМО
  • Активен до 18.03.2018
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Pȅr shkak tȅ hapjes sȅ zyreve tȅ reja nȅ Oher dhe rajon, kemi nevojȅ pȅr 9 persona komunikativ, ambicioz, me dȅshirȅ pȅr ngritje nȅ karierȅ.

 

Aplikantȅve u mundȅsohet trajnim komplet pȅr plotȅsimin e pozitave tȅ ndryshme sipas standardeve tȅ kompanisȅ nȅ Oher.

 

Tȅ ardhurat bazȅ+bonuset

Kushtet e nevojshme pȅr vendin e punȅs:

INTERVISTE E DETYRUESHME!

КЛИКНИ