Komercialist - Shkup

  • Објавен пред 5 дена
  • ПРОМО
  • Активен до 20.02.2018
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Pȅr shkak tȅ hapjes sȅ njȅ pȅrfaqȅsie tȅ re nȅ Shkup, kemi nevojȅ pȅr 5  komercialistȅ, me dȅshirȅ pȅr ngritje nȅ karierȅ.

Kompania ofron trajnim komplet. Sipas standardeve tȅ kompanisȅ nȅ Shkup.

Tȅ ardhurat bazȅ+bonuset (23.000den)

Kushtet e nevojshme pȅr vendin e punȅs: Veturȅ pȅr punȅ

Kontakt tel.070-241-836 (prej 09.30h deri 15.00h)

e-mail: oglasi.dps@gmail.com

КЛИКНИ