Советник за потребите на Програмата за зачувување на природата во Македониjа

  • Објавен пред 9 месеци
  • Фармахем Дооел
  • Активен до 20.02.2017
  • Позиција: Останато
  • Локација: Цела Македонија

(преземи го огласот како PDF)

Фармахем објавува оглас за ангажирање советник за потребите на Програмата за зачувување на природата во Македониjа, фаза 2 „Фармахем“, како координатор на Програмата за зачувување на природата во Македонија, има потреба од ангажирање едно лице (програмски советник) за работа во локалната канцеларија на Програмата во Пехчево.

Лицето ќе биде ангажирано на определено време за координација на активностите од Програмата поврзани со туризам, земјоделство и синџир на вредности, вклучително учество во планирање и известување, комуникација со засегнатите страни, поддршка на надворешните експерти во реализација на активностите, промоција на Програмата и сл.
Повеќе информации за Програмата на www.bregalnica-ncp.mk

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:

1. Универзитетска диплома од природни, технички или општествени науки соодветни за одговор на бараните задачи;
2. Работно искуство во управување/учество на проекти од областа на туризам, земјоделство или синџир на вредности, а финансирани од странски донатори - минимум 3 години;
3. Искуство во примената на партиципативниот пристап во областа на управувањето со природните ресурси;
4. Познавање на законската регулатива од соодветните области од интерес;
5. Солидно познавање на англискиот јазик;
6. Познавање на компјутерските вештини;
7. Поседување возачка дозвола (категорија Б);
8. Одлични комуникациски вештини, капацитет за анализа на комплексни прашања од областа на управувањето со природните ресурси, прецизност, самоиницијативност, како и желба за тимска работа и постојано усовршување.


Заинтересираните кандидати може да се пријават за работното место со следниве документи:

  • мотивациско писмо на англиски јазик,
  • лично CV на англиски јазик со фотографија,
  • препораки и уверенија соодветни на бараната позиција, најдоцна до 20.02.2017 година на: info@bregalnica-ncp.mk

Сите кандидати кои ги исполнуваат барањата на огласот имаат еднаков третман, без разлика на полот, националноста и религијата.
Ќе бидат контактирани само кандидатите избрани во потесниот круг.

КЛИКНИ