Референт за припрема на нарачки во магацин/подружница Cash&Carry-Струга

  • Објавен пред 11 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 19.07.2017
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место во подружница Cash&Carry Струга:

Наслов на работно место:

I. Референт за припрема на нарачки во магацин/подружница Cash&Carry-Струга

Потребни услови за даденото работно место:

  1. Завршено средно образование
  2. Со или без работно искуство

Потребна документација: копија од дипломата за завршено образование и извод од матичната книга на родените. Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат во просториите на нашата копманија која се наоѓа во Сарај, адреса:Ул.1723 бр.20  .Сарај/ Скопје или кај магацинот Даути Комерц-Струга/Адреса Ул.Браќа Миладиновци бр.1-1 Струга.

Конаткт тел:  071/346-908

Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 7  дена од неговото објавување(13.07.2017-19.07.2017)

КЛИКНИ