Референт за продажба (Комерцијалист во дивизијата ХоРеКа) од регион Охрид/Струга

  • Објавен пред 8 месеци
  • Даути Комерц
  • Активен до 23.03.2017
  • Позиција: Продавач/трговец
  • Локација: Охрид

Приватната компанија А.Д Даути Комерц- Скопје објавува конкурс за следното работно место:

Наслов на работно место:

I. Референт за продажба (Комерцијалист во дивизијата ХоРеКа) од регион Охрид/Струга


Потребни услови за даденото работно место:

  • Со претходно работно искуство;
  • Предност ќе имат кандидатите со завршено високо образование(факултет за туризам и угостителство);
  • Поседување комуникативни вештини;
  • Поседување возачка дозвола Б-категорија

Сите апликации заедно со Вашето CV да се поднесат по пошта на следната адреса: Ул.1723 бр.20  Сарај/ Скопје или по електронски пат на маилот hr@dauti.com.mk.

Потребна документација: копија од дипломата/уверението за завршено образование, извод од матичната книга на родените и копија од возачката дозвола.

Aпликациите без побараните документи нема да бидат разгледени од страна на кадровската комисија.

Конаткт тел:  071/346-908
Email: hr@dauti.com.mk

Конкурсот е отворен 7 работни денa од неговото објавување (16.03.2017-24.03.2017).
Апликант може да биде секое лице без разлика на расна, верска, национална или политичка припадност.

КЛИКНИ