Магационер

 • Објавен пред 11 месеци
 • Макпримат
 • Активен до 06.02.2017
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Потребни услови и квалификации:

 • BCC / CCC
 • Пожелно е основно познавање на MS Office и работа со компјутер
 • Работно искуство од областа ќе се смета за предност

Одговорности и работни задачи:

 • Организација и извршување на сите административни и оперативни задачи кои подразбираат прием на роба, нејзино распоредување и складирање во магацинот.
 • Одржување на редот и водење грижа за спроведување на сите однапред дефинирани процедури во однос на организацијата на работењето на магацинот.
 • Подготовка на утоварни документи за готови налози за испорака.
 • Лојалност и постојано залагање за подобрување на квалитетот на работењето и услугата.

Потенцијалните кандидати треба да поседуваат:

 • Организациски способности,
 • Способност како за самостојна така и за работа во тим,
 • Способност за справување со нестандардизирани ситуации и работа во динамична средина.

Е-ПОШТА: makprimat@makprimat.com.mk

КЛИКНИ