Оператор за управување со ризик во Битола

ОПЕРАТОР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

  • Високо образование-Економски факултет, насоки Економија, Финансиски менаџмент
  • Познавање на спортски активности (кандидатите кој што претходно имаат искуство во слична дејност ќе имаат предност во самиот избор)
  • Познавање на Microsoft Office
  • Познавање на Англиски јазик
  • Одлични аналитички способности
  • Одлични комуникациски, организациски и интерперсонални вештини
  • Способност за работа во тим и исполнување на задачи со кратки рокови

Доколку сакате да бидете дел од тимот на ЕВРОТИП, чија основна цел е да воспостави и  ги подигне стандардите во областа на спортското обложување во Македонија , Ве молиме Вашето CV  да го испратите на e-маил [email protected] 

Во насловот на меилот (subject) наведете ја позицијата за која аплицирате.