Сметководител

 • Објавен пред една недела
 • МЛ-ГАРИ ДОО
 • Активен до 15.04.2021
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Дирекцијата на МAYA вода која се наоѓа во нас. Водно - Скопје има потреба од сметководител.

Основни квалификации:

 • Високо образование -Економси факултет;
 • Лиценца за овластен сметководител;
 • Активно работење со апликациите од CFMA (na Info Biro) i Microsoft Office пакетот;
 • Задолжително претходно работно искуство .

Опис на работното место:

 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Водење на комплетно финансиско и материјално сметководство-во производство и трговија,- согласно позитивните законски прописи;
 • Секојдневно водење на трговските книги;
 • Сите видови на финансиски и консалтинг услуги;
 • Изготвување на финансиски извештаи, обрасци и друга сметководствена документација, пријави и нивно поднесување до соодветните органи / институции;
 • Изготвување и поднесување на завршна сметка;
 • Активно познавање и следење на новите законски прописи;
 • Апликантите кои што имаат познавање од изработка на завршни пресметки ќе имаат предност.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: [email protected] со назнака на работната позиција за која се аплицира.