IT инженер

Компанијата Раде Кончар - Контактори и релеи - Скопје има потреба од 1 IT инженер за работа како IT координатор.

 Кандидатот треба да поседува:

- работно искуствo

- познавање на компјутерски вештини ( LAN комуникација)

- високо рaзвиени способности за користење на Microsoft Office

- познавање на ERP софтвери (Пантеон е предност)

- почитување на стандарди од ISO 27001 односно почитување на тајност на податоци

- одговорност кон доверени задачи и посветеност на работата

- логичен и систематски пристап кон извршување на работните задачи

Почетна плата 30.000 денари нето.

Работниот процес се извршува во една работна смена, од 07.30. - 15.30.часот, од понеделник до петок.

 

КЛИКНИ