Менаџер

Активни огласи од Грант Торнтон Консалтинг:

Повик за пракса

Грант Торнтон Консалтинг има потреба од Менаџер во одделот за сметководствени услуги со следните квалификации:

  • Диплома за завршено високо образование од Економски факултет,
  • Поседување на уверение за овлстен сметководител,
  • Работно искуство од минимум 7 години во областа на сметководство или работа во сметководство по можност во меѓународна компанија,
  • Одлично разбирање на сметководствени правила и политики
  • Одлично познавање англиски јазик 
  • Познавање на MS Office
  • Организациски и аналитички способности
  • Одговорно, тимско, сериозно, професионално и ефикасно работење                                                  

Сите заитересирани кандидати да испратат кратка биографија на Careers@mk.gt.com.

КЛИКНИ