Të hapura më shumë pozita pune në VanHool

  • Објавен пред 7 месеци
  • Van Hool Maqedoni
  • Активен до 28.04.2017
  • Позиција: Автомеханичар
  • Локација: Скопје

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik - Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevoj për punësime të reja në pozitat vijuese:

  • AUTOMEKANIK;
  • MJESHTËR PËR INSTALIMIN E APARATURËS PËR NGROHJE, FTOHJE DHE VENTILIM (AJROSJE) (HVAC);
  • AUTONGJYROSJE;
  • AUTONGJYROSJE – PËRGATITËS;
  • SALDUES;

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni duke dërguar CV-në tuaj në gjuhën angleze apo maqedonase nëpërmjet www.vanhool.mk, në pjesën e pozitave të hapura për punë. Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për intervistë. 

Afati përfundimtar për aplikim është: 28/04/2017

Duke dërguar CV-në Tuaj pajtoheni që e njejta të regjistrohet dhe të mbahet në databazën tonë të kandidatëve për një periudhë 12 mujore. 

Aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

КЛИКНИ