МАШИНСКИ ИНЖЕНЕР

КОНФОРМА ДООЕЛ Скопје, овластено тело за инспекција и испитување на возила, има потреба од:

 

Mашински инженер за преглед на возила и стручна обработка на документи.

 

Квалификации:

  • машински факултет (предност имаат кандидадите од насока моторни возила)
  • 3 години работно искуство во струката (предност – во областа на возила)
  • возачка дозвола – Б категорија
  • работа на компјутер – MS Office, Internet
  • основно познавање на англиски јазик

 

Локација на работното место: Скопје

Плата: 24.000

Доколку ги исполнувате наведените услови и сте заинтересирани да работите во областа на одобрување на возила, Ве молиме вашата пријава и биографија да ја испратите на следната адреса: info@conforma.com.mk

Крајниот рок за доставување на апликациите е 15.03.2018.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат контактирани.

КЛИКНИ