Сметководител

Финасиско друштво Еазу Фајнанс ДООЕЛ Скопје е небанкарска финансиска институција која нуди различни производи од микокредитирање, хипотекарно кредитирање и факторинг.

Во насока на наш постојан развој и раст, се стремиме да интегрираме иновативни услуги кои се во чекор со неверојатно брзиот развој на дигиталниот свет.

Поради зголемување на обемот на работа, бараме личност за проширување на нашиот тим како СМЕТКОВОДИТЕЛ

Позицијата вклучува:

  • Подготовка и книжење на целокупната сметководствена документација,
  • Контрола на финансиска и материјална евиденција,
  • Разновидни и сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релевантни законски прописи,
  • Давање на предлози и сугестии за можно зголемување на ефикасноста во работењето,
  • Подготовка на финансиски извештаи, годишни деловни планови и поддршка на менаџментот согласно потребите,
  • Буџетирање и контрола,
  • Комуникација со сите релевантни државни институции,
  • Континуирано професионално усовршување.

Потребни услови:

ВСС

Вредна, упорна личност со одлични преговарачки и организациони способности    

Тимски дух

Аналитичен пристап кон решавање на доделените задачи

Внимание на детали и ориентираност кон резултати     

Организираност и одговорност

Б категорија возачка дозвола

Ние нудиме:
Одлична работна атмосфера

Фиксна плата +бонуси

Современа и најнова технологија

Можност за напредување

Доколку сметате дека сте вистински кандидат кој може да му се приклучи на нашиот тим,

Ве молиме испратете Ваша биографија и мотивационо писмо на rayna.encheva@easyfinance.mk

Апликанти за овој оглас

КЛИКНИ