Вработување на работници за работа на машини за бризгање на делови од пластика

Компанијата Раде Кончар - Контактори и релеи - Скопје има потреба од 2 работника за работа на машини за бризгање на делови од пластика.

Кандидатите треба да имаат било какво средно образование и да се со или без работно искуство. Работата се одвива во прва и втора смена од понеделник до петок.

Почетна плата е 16.000 денари нето со можност за покачување по завршувањето на обуката и самостојното работење.