Оглас за работа: ЕУ ТАКСО 3 Експерт/ка за комуникациии (Communication Expert)

 • Објавен пред 5 месеци
 • EU TACSO 3
 • Активен до 12.10.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

(преземи го огласот како PDF)

Општи информации:  Проектот Техничка поддршка за граѓанските организации во Западен Балкан и Турција (ЕУ ТАКСО 3) има за цел да зајакне капацитет на граѓанските организации за нивно активно учество во демократските процеси и поттикне можности за развој на овозможувачка средина во која дејствува граѓанско општество и работи на развој на плурални медиуми. Проектот EU TACSO 3 започна со работа во јануари 2019 година и ќе се имплементира до средината на декември 2021 година. Проектот го спроведува конзорциумот предводен оф GDSI Limited во партнерство со LDK Consultants.

Очекувани квалификации:

Квалификации и вештини:

 • Универзитетска диплома за комуникации, новинарство, политички науки, хуманитарни науки или еквивалентно;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Одлични вештини за усна и писмена комуникација, вклучително и работа со медиуми за и други видови на активности за надворешна комуникација;
 • Вештини во решавање проблеми и можност за координација на различни засегнатите страни.

Основно професионално искуство:

 • Најмалку 10 години основно професионално искуство, од кои најмалку 7 години искуство во извршување на слични задачи во релевантни области како што се комуникација, видливост, координација на објавување и/или веб-страница или други онлајн алатки и;
 • Најмалку 5 години општо искуство стекнато во меѓународно опкружување, по можност во Западен Балкан и Турција.

Специфично професионално искуство:

 • Најмалку 5 годишно искуство во односи со јавноста, комуникација или слично;
 • Учество во најмалку 3 комуникациски проекти или кампањи во Западен Балкан и Турција, од кои најмалку еден има за цел да го таргетира или го промовира граѓанското општество;
 • Искуство во дизајнирање на ПР кампањи, подготовка на новости и уредување на други комуникациски материјали, исклучително на англиски јазик;
 • Вештините за дигитални и социјални медиуми се сметаат за предност;
 • Докажаното искуство во развивање и управување со бази на податоци се смета за предност.

 

Работната позиција е за полно работно време до завршување на проектот (до средината декември 2021). Канцеларијата на проектот ЕУ ТАКСО 3  се наоѓа во Скопје, Северна Македонија.

 

Постапка за аплицирање:

Заинтересираните кандидати/ки треба да достават: 1) CV (во соодветниот формат на следниот линк: https://tacso.eu/job-announcement-for-the-recruitment-of-eu-tacso-3-key-expert-4-communication-expert/ ) со три препораки (лица за контакт); и 2) писмо за мотивација. Апликациите треба да бидат испратени на welcome@tacso.eu до 16 октомври 2019 до 17 ч., Со ознака: Апликација за експерт за комуникација во ЕУ TACSO 3. Само кандидатите од потесен избор што ги исполнуваат критериумите ќе бидат контактирани и поканети на интервју. Избраниот кандидат/ka ќе мора да обезбеди дипломи и потврди за сите претходното вработување, наведени во CV.

 Повеќе информации и целостен опис на позиција може да најдете на www.tacso.eu.

КЛИКНИ