СУПЕРВИЗОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА Компанија која се занимава со управување и одржување

Активни огласи од Фасилити Менаџмент Сервицес дооел:

Сервисер за климатизација - Фриготехничар

СУПЕРВИЗОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА

Компанија која се занимава со управување и одржување на објекти има потреба од супервизор на тимот за одржување на хигиена. 

Потребни услови што треба да ги поседува кандидатот:

 • Минимум средно образование,
 • Работно искуство од минимум 3 години како супервизор
 • Задолжително возачка дозвола Б категорија. 

Обврски:

 • Раководење со тим за одржување на хигиена на објекти,
 • Планирање и координација на активности,
 • Грижа за одржување на опремата во исправна состојба,
 • Одржување на хигиена во работни простории,
 • Водење евиденција на средствата за одржување на хигиената.

Личен профил:

 • Професионален и позитивен однос,
 • Способност за тимска работа,
 • Способност за работа под притисок,
 • Организираност. 

Неделното работно време изнесува  40 часа, се работи во 2 смени. 

Доколку сте заинтересирани, испратете Ваша кратка биографија (CV) на следната email адреса: jobs@fms.com.mk

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

КЛИКНИ