Овластен сметководител

 • Објавен пред еден месец
 • ДАН-МАК ДООЕЛ Скопје
 • Активен до 07.03.2021
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото;
 • Контрола на книжење на финансиската и материјална документација;
 • Изготвување на завршни годишни сметки;
 • Пресметка на ДДВ и данок на добивка;
 • Разновидни сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релавантни законски и регулативни прописи;
 • Подготовка на финансиски извештаи;
 • Уредно водење на документацијата во согласност со имплементираните стандарди за квалитет во компанијата;
 • Комуникација со сите релевантни државни институции.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Диплома за завршен Економски факултет;
 • Поседување на лиценца за овластен сметководител;
 • Предходно работно искуство од 5 години;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Поседување на возачка дозвола Б категорија;
 • Одлично познавање и работа со Excel.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Одлични организациски и комуникациски способности;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;
 • Способност за тимска и индивидуална работа;
 • Систематичен пристап кон работењето, ориентација кон детали;
 • Иницијативност, посветеност, амбициозност;
 • Подготвеност за работа во динамична работна атмосфера.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Доколку сте заинтересирани за отворената работна позиција, своите професионални биографии можете да ги испратите на: [email protected]

Крајниот рок за аплицирање е : 07/03/2021

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.