Сметководител

  • Објавен пред една недела
  • Грант Торнтон Консалтинг
  • Активен до 11.02.2019
  • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
  • Локација: Скопје

За потребите на нашиот клиент, компанија од областа тровија и угостителство Грант Торнтон ја огласува позицијата Сметководител.

 

Опис на работата:

•    Дневно книжење и контирање на сите книговодствени промени

•    Пресметка на плати,

•    Изработка и анализа на месечни извештаи

•    Изготвува месечни и годишни прегледи на даноци, ажурира и подготвува ДДВ пријави;

•    Изготвува извештаи за потребите на НБРМ и Завод за статистика.

•    Евиденција на основни средства и пресметка на амортизација

•    Подготвува / Учествува во подготовка на завршни сметки

•    Следење на законски регулативи и сметководствени стандарди

 

Потребни квалификации:

•    Универзитетска диплома од економски науки: ревизија / сметководство / финансии.

•    Поседување на Уверение за овластен сметководител

•    Минимум пет (5) години работно искуство во финансово сметководство

•    Познавање на англиски јазик

•    Основни компјутерски вештини.

 

Лични вештини:

•    Тенденција кон самостојно работење

•    Комуникација и соработка

•    Организираност, проактивност и аналитичност

•    Исполнителност, одговорност и лојалност

•    Етичност, моралност и позитивен став

 

Сите заинтересирани кандидати да испратат кратка биографија на Careers@mk.gt.com со назнака за работната позиција за која аплицирате.

Само одбрани кандидати ке бидат контактирани.

Ви благодариме што одвоивте време да ја прочитате оваа објава за работа.

Ви посакуваме среќа и успех.

 

КЛИКНИ