Сметководство

Активни огласи од С.Ф.Р. КОНСАЛТИНГ ПЛУС ДООЕЛ СКОПЈЕ:

Сметководство - СМЕТКОВОДСТВО - СМЕТКОВОДСТВО

Сметководствено биро бара лиценцирани сметководители и овластени сметководители, на возраст до 30 години, пријавени во завод  за вработување, без комплетно искуство.

Испратете биографија на sfrkonsaltingplus@yahoo.com

Телефон за контакт   070 - 279- 549

КЛИКНИ