Зачленете ја вашата компанија на KARIERA.mk. Со тоа ќе имате можност да објавувате огласи и да ги најдете најсоодветните кандидати за вашите работни позиции.

СТАРТЕР

0€ 

ПЛУС

239€годишно

ПРО

489€годишно

Неограничен број на БЕСПЛАТНИ огласи позиционирани во долниот дел на KARIERA.mk

Можност за објавување на ПРЕМИУМ оглас - се плаќа 15€ по објавен оглас.

Неограничен број на ПРЕМИУМ огласи позиционирани во централниот дел со лого на компанијата

Огласите ќе се видливи на GRID.MK и FAX.AL сајтовите кои имаат над 12 милиони прегледи на страни месечно

Огласите ќе бидат споделени на фан страната на KARIERA.mk

Работобарачите ќе добијат нотификација на мобилен телефон за секој оглас што се однесува за нив

Неограничен број на ПРЕМИУМ огласи позиционирани во централниот дел со лого на компанијата

Огласите ќе се видливи на GRID.MK и FAX.AL сајтовите кои имаат над 12 милиони прегледи на страни месечно

Огласите ќе бидат споделени на фан страната на KARIERA.mk

Работобарачите ќе добијат нотификација на мобилен телефон за секој оглас што се однесува за нив

VIP огласи на највидливо место на KARIERA.mk (до 3 месечно)

VIP огласите ќе бидат објавени на Facebook фан страните на GRID.MK и FAX.AL со публика над 600.000 фанови

Огласите веднаш ќе бидат испратени преку newsletter на сите работобарачи од соодветната дејност

Можност за промовирано (спонзорирано) објавување на огласите на Facebook (се долаќа за секој оглас)

Избраниот пакет може да го надоградите во секој момент. Доколку имате некакви прашања во врска со пакетите контактирајте не на contact@kariera.mk.


                 
КЛИКНИ