Назив: ДТУ КАРИЕРА ОНЛАЈН ДОО Скопје

ЕМБС: 7170661

Дејност: Останато отстапување на човечки ресурси 

УЈП линк: http://www.ujp.gov.mk/mk/prebaruvanje_pravni_lica/prikazi?edb=4080016562597

ЕДБ: 4080016562597

Ж. с-ка: 210-0717066101-65

Депонент: НЛБ Банка Скопје

E-маил: contact@kariera.mk

Адреса: Крсте Мисирков 7, Лам Ц/2/14, ТЦ Мавровка, Скопје

Адреса: Јане Сандански 5/1/6, нас. Аеродром, 1000 Скопје

Телефони: 077 888 722 | 078 263 743

Лого и графики: (download)

КЛИКНИ