Илс Инжинеринг: Електро инженер

ОПИС

Електро инженер без работно искуство со добро познавање на англиски јазик, на определено време од 1 месец со полно работно време.

ТЕЛЕФОН: 078/264-799

Е-ПОШТА: ils.inzinering@gmail.com

 

КЛИКНИ