Потребни се Помошници во погон

Мелничко Пекарската Индустрија ДИМЕ ДОО увоз-извоз Скопје има потреба од Помошници во погон со или без работно искуство. Сите заинтересирани кандидати потребно е да испратат своја Кратка Биографија.

Лице за контакт Сања Сулејман 075/322-336 од 08 до 15 часот

КЛИКНИ