Pozita të hapura pune

Активни огласи од ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН:

ВАН ХООЛ ВРАБОТУВА

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik - Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, përshkak të zgjerimit të kapaciteteve prodhuese, ka nevojë për punësime të reja nga kërkues pune me shkollë të mesme profesionale ose shkollë të zanatit, me ose pa përvojë pune për vendet e punës në vijim:

 

 • SALDUES/BRAVËNDREQËS
 • AUTO ELEKTRIÇISTË
 • TEKNIK PËR NXEHJE, VENTILIM DHE KLIMATIZIM (HVAC)
 • АUTO MEKANIKË
 • AUTO TENEQE-PUNUES/MEKANIKË TË KAROSERISË
 • INSTALUES TË SIPËRM DHE NËN / MARANGOZË
 • INSTALUES TË AUTOPJESËVE DHE ULËSEVE TË BRENDSHME DHE TË JASHTME
 • AUTO NGJYROSËS
 • AUTO NGJYROSËS PËRGATITËS
 • INSTALUES (DRITAREVE)
 • ELEKTRO TEKNIK
 • TEKNIK PËR SHASINË

 

Çka ofrojmë:

 • Punë në mjedis të sigurtë dhe shëndetshëm me respektimin e të gjitha normave për siguri dhe shëndet gjatë punës;
 • Të ardhura kompetitive në tregun e punës në R.M;
 • Mundësi për përsosmëri profesionale, trajnim në njërën prej prodhuesve më me renomene të autobusëve;
 • I siguruar transport me autobus deri në vendin e punës dhe pas;
 • I siguruar ushqimi në bife bashkëkohore.

 

Përderisa jeni të interesuar aplikoni në www.vanhool.mk në pjesën vende të hapura pune.

 

Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen në bisedë. 

 

Me dorëzimin e CV-së pajtoheni që e njejta të mbahet në bazën tonë të kandidatëve në kohëzgjatje prej 12 muaj.

 

Afati përfundimtar për dorëzimin e aplikimeve: 18/08/2019

КЛИКНИ