KOMPANI E NJOHUR NGA ZVICRA ME ZYRË PËRFAQËSIMI NË SHKUP.

Kompani e njohur nga Zvicra me zyrë përfaqësimi në Shkup 
ka nevojë për 10 operatorë telefonikë për shërbimet televizive.

Ajo që ne ofrojmë:
- Mirë për të promovuar punën
- Pages e mira

Kualifikimet e kërkuara për këtë pozitë janë:
- Njohuri të shkëlqyeshme ne gjuhën Shqipe
- Aftësitë e shprehura të komunikimit
- Mirësjellje, energji pozitive
- Angazhimi për të punuar
- Aftësi për të punuar në ekip

Orari I punes nga ora 14:00 deri 20:30

Nëse besoni që i plotësoni kriteret e mësipërme, dërgoni një email: 

kadife.topal@gmail.com

Kontakt: 070 378 683 

КЛИКНИ