оператор на машина за хартиени кеси

 • Објавен пред 7 месеци
 • Б-А Компани
 • Активен до 12.03.2020
 • Позиција: Занаетчија
 • Локација: Скопје

Работник на машина за хартиени кеси

Основни должности:

 • Формира и печати хартиени кеси разни димензии
 • Пополнува извештаии за работењето , редовноста и дефектите на машината
 • Се грижи за квалитетот и квантитетот на изработениот производ
 • Се грижи за уредноста на работното место
 • Ја следи процедурата за безбедност при работа и се придржува кон правилникот за работа
 • Ги следи процедурите од законот за производи кои доаѓаат во допир со храна

врши и други работи што ќе му ги довери непосредно претпоставениот и управителот.

 

Вештини и способности:

 • познавање на машинство
 • Одлично присуство, точност и ефективна употреба на работното време
 • чесност
 • исполнителност
 • способност за тимска работа
 • одговорност
 • адаптабилност во динамична работна средина
 • Соодветна физичка способност да стои, и да изведува повторливи повторливи движења кои се бараат од работното место

Доколку сте заинтересирани за работната позиција, а воедно го поседувате потребното образование, работно искуство, квалификации, вештини и личен профил за успешно извршување на работните задачи на работното место, испратете ја Вашата кратка биографија на e-mail: ba@ba.mk, со назнака:  “Оглас за работник на машина

Основна плата: 30.000 ден

КЛИКНИ