KOMERCIALIST - Rajoni Tetovë, Gostivar

 • Објавен пред 12 месеци
 • Мотиви
 • Активен до 16.11.2017
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Komercialist - Rajonin e Tetovës, Gostivar

Motivi, për nevojat e WURTH, kërkon:

 

KOMERCIALIST

 

Kualifikimet e nevojshme:

 •  ССС / ВСС,
 • Përvojë e mëhershme pune prej së paku 1 vit në të njejtën ose pozitën e ngjajshme,
 • Njohuri e shkëlqyeshme e Gjuhës Shqipe (shkruan dhe flet),
 • Aftësi bisedimi dhe komunikimi,
 • Aftësi kompjuterike – MS Office paketi,
 • Posedim i detyrueshëm i lejes së vozitjes B - kategori,
 • Përvojë në zhvillimin e produkteve, planifikimit strategjik dhe implementimit të shitjes së të njejtave,
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme në komunikim, shkrim dhe bisedim,
 • Orientim ndaj afateve dhe aftësi për kryerjen e më shumë aktiviteteve njëkohësisht.

 

Përgjegjësitë dhe detyrat:

 • Ndjekja dhe analizimi i proceseve shitëse në rajon,
 • Iniciativë dhe përkushtim,
 • Korelacion i afërt dhe bashkëpunim me menaxhmentin dhe sektorin e shitjes,
 • Mbajtja e bashkëpunimit me klientët ekzistues dhe potencial.

 

Të gjithë kandidatët e interesuar mund të aplikojnë deri më 06.11.2017 në kariera@motivi.mk 

 

КЛИКНИ