OPERATORË NË DEPO

Van Hool Maqedoni DOOEL Ilinden, prodhues i mirënjohur i autobusëve belg, i vendosur në Zonën Industriale për Zhvillim Teknologjik - Shkup 2, në Bunarxhik/Ilinden, me kontakt telefoni (02) 551-2851, ka nevojë për punësime të reja në pozitën vijuese:

 

OPERATORË NË DEPO

 

Përgjegjësitë dhe detyrat:

  • Pranim i materialeve;
  • Udhëheqja me materialet: ndjekja e të gjitha lëvizjeve të materialeve në kompani;
  • Akomodimi i materialeve nëpër stoqe;
  • Dërgimi i materialeve nga stoqet;
  • Furnizimi i linjës prodhuese me materialet e nevojshme;

 

Kualifikimet e nevojshme:

  • Arsim i mesëm nga shkencat teknike;
  • Përvojë e mëhershme pune në depo në mjedis prodhimi;
  • Aftësi për punë preçize me detaje;
  • Përparësi kanë aplikantët me liçencë valide për udhëheqje me piruner dhe makinë motorike;

 

Në qoftë se jeni të interesuar aplikoni në www.vanhool.mk, në pjesën e pozita pune të hapura.

 

Vetëm kandidatët e selektuar do të ftohen për bisedë. 

 

Duke dërguar CV-në tuaj pajtoheni që e njejta të regjistrohet dhe të mbahet në databazën tonë të kandidatëve për një periudhë 12 mujore. 

 

Afati përfundimtar për aplikim është: 15/07/2019

 

Vetëm aplikimet që do të dërgohen nëpërmjet www.vanhool.mk do të mirren parasysh.

КЛИКНИ