UNIX inxhinier për sistemet e telekomandës (M/F)

 • Објавен пред 12 месеци
 • ЕВН Македонија
 • Активен до 16.11.2017
 • Позиција: Програмер/информатичар/дизајнер
 • Локација: Скопје

UNIX inxhinier për sistemet e telekomandës (M/F) 
 
 
Përshkrimi i detyrave të punës   Instalimi, lëshimi në punë, zbulimi i defekteve dhe mirëmbajtja e nivelit të parë të sistemit të plotë SCADA, pajisjes së plotë të rrjetit (pajisjet LAN LAN \ WAN) dhe pajisjet përfundimtare të kontrollit të largëta, si dhe monitorimin e gjithë sistemit të telekomandës së EEO dhe pajisjes së përgjithshme të rrjetit nëpërmjet një sistemi qendror të menaxhimit.
 
 
Kompetencat / parakualifikimet e kërkuara:
 
Njohuri në:

 • UNIX shell programing,
 • Perl,
 • C++. 

Njohuri për të punuar me:

 • RTU, IED,PLC do të konsiderohet si përparësi,  
 • Njohuri themelore në programimin e pajisjeve të telekomandës,
 • Njohuri themelore në përcaktimin e diagrameve të funksioneve,
 • Për përparësi do të merren parasysh, 
  • Njohja e protokolleve të komunikimit - IEC60870-5-101/104, IEC6061850, TCP/IP, MODBUS, DNP3, 
  • Njohuritë themelore të sistemeve SCADA, punë me sistemet Elektrodistributive,
  • Përvoja me pajisjet e rrjetit / komunikimit - modemet (radio, GPRS, etj.), Switch, Router, Firewall.

 
Kualifikimet dhe karakteristikat personale:
 

 • Arsim i lartë elektroteknik, 
 • Përvoja e punës së paku 2 vjet, 
 • Njohuri të avancuara të MS Excel, 
 • Përdorimi i avancuar i anglishtes së shkruar dhe të folur, 
 • Licenca e shoferit - kategoria B, gatishmëria për punë në terren, 
 • Përgjigje efikase, me kohë dhe të menjëhershme kur kërkohet nga përdoruesit e sistemit SCADA, 
 • Aftësi për të zbuluar problemet, për të paraqitur fakte dhe për të përgatitur dhe paraqitur konkluzione të vlefshme,  Proaktivitet, iniciativë, analitikë, 
 • Aftësi për punë në grup dhe punë të pavarur, 
 • Respektimi i afateve kohore gjatë realizimit të detyrave të dhëna.

 
 
Nëse jeni të interesuar për një karrierë në EVN Maqedoni, në jobs.evnelektrodistribucija@evn.mk dërgoni një biografi të shkurtër dhe letër të motivimi, ose plotësoni aplikacionin elektronik në faqen tonë të internetit http://www.evn.mk
 
Vërejtje:Nëse dëshironi që të dhënat tuaja të ruhen në bazën tonë të të dhënave në pajtim me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përveç CV-së dhe letrës së motivimit, duhet të dërgoni një deklaratë për leje për përdorimin e të dhënave personale për nevoja të punësimit   (https://www.evn.mk/Careers/OnlineApplication.aspx)

КЛИКНИ