Përkthyes nga gjuha shqipe në maqedonisht dhe anasjelltas

  • Објавен пред 10 месеци
  • ВФВ КОНСАЛТИНГ
  • Активен до 20.07.2017
  • Позиција: Новинар/Медиум
  • Локација: Скопје

KONKURS

 

Mediat on-line medial.mk dhe post.mk shpallin konkurs për vendin e punës:

 

  • Përkthyes nga gjuha shqipe në maqedonisht dhe anasjelltas

 

 

Kushtet:

Kandidatët për vendin e punës Përkthyes duhet të kenë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe dhe maqedonase. Njohja e çdo gjuhe tjetër të huaj do të vlerësohet si përparësi e madhe.

 

Obligimet dhe përgjegjësitë:

 

Përkthimi i shpejt dhe efikas i teksteve dhe materialeve të tjera të cilat do të publikohen në on-line mediat.

 

Ofrojmë kushte të barabarta në punësim, me çfarë i inkurajojmë të aplikojnë të gjithë të interesuarit.

 

Aplikimi:

 CV-në Tuaj na dërgoni në këtë e-mail: jobs@post.mk

 

КЛИКНИ