Shpërndarës

 • Објавен пред 8 месеци
 • Алма - М ДООЕЛ
 • Активен до 21.10.2018
 • Позиција: Возач/управувач
 • Локација: Скопје

Аlma – М DOOEL Shpall Konkurs për pozicionin e punës

Pozicioni: Shpërndarës

Data e shpalljes: 9 Tetorë 2018

Afati i aplikimit deri: 21 Tetorë 2018

Numri I shpalljes: О-D-DО-181009

Sektor: Shpërndarje

Lokacioni: Shkup

Supervizorë: Mbikqyrës i shpërndarjes

Detyrat e Punës:

 • Kontrollimi i automjetit të shpërndarjes para çdo nisjeje.
 • Ngarkimi,transportimi,shkarkimi dhe shpërndarja e produkteve në një mënyrë të sigurtë dhe me kohë,sipas specifikimeve
 • Pranimi i pagesave për produktet e dorëzuara dhe pagesa për fitimin ditor brenda 24 orëve
 • Sigurim i një shërbimi të shkëlqyeshëm të konsumatorëve,përgjigja e pyetjeve ndaj mbikqyrësit raportues për ankesat e konsumatorëve
 • Respektimi i orarit të punës.
 • Respektimi I të gjitha ligjeve të transporit dhe sigurisë
 • Mbështet dhe ndërton frymën e ekipit dhe zgjidh problemet në interes të punës
 • Dhe punë të tjera sipas përshkrimit të vendit të punës.

Kualifikimet dhe aftësit e kërrkuara:

 • Posedimi i patentës së shoferit të kategoris C
 • Të keni minimum arsimim të mesëm
 • Të jeni fleksibël me punën në teren
 • Komunikim i shkëlqyer,
 • Sjellje profesionale
 • I Organizuar , I motivuar dhe person i qëndrueshem
 • Dinamik, proaktiv dhe i drejtuar në rezultate
 • Aftësi për punë individuale dhe në ekip
 • Qëndrim pozitiv ndaj ndryshimeve

Përvoja e kërkuar:

 • Shofer aktiv (minimum 2 vjet)
 • Përvoja e mëparshme e punës nuk është e nevojshme

Të gjithë që i posedojnë kualifikimet e lartëpërmendura dhe aftësitë  JANË TË FTUAR TË APLIKOJNË me biografin e tyre profesionale të cilët mund ta dërgojnë në e-mail adresën: vrabotuvanje@alma-m.mk me etiketim të detyrueshem numrin e shpalljes.

Vërejtje:

 • Marrëdhënia e punës bazohet në një kohë të caktuar prej 3 muajsh,në një periudhë  provuese të aftësive me mundësinë e vazhdimit.
 • VETËM aplikuesit që do të hynë në rrethin më të ngushtë, do të kontaktohen.
 • Aplikacionet pa etiketim NUK do të shqyrtohen!
 • Orari i përditshëm i punës është, prej në 08.00 deri në 16.00 , nga e hëna deri të premten.
 • Shuma e pagës bazë e rrogës neto për vendin e ofruar për punë është 20.000,00 denarë deri në 25.000,00 e cila do të rritet në varësi të suksesit në punë.
 • Afati i fundit për përzgjedhjen – përderisa në shpalljen aplikojnë deri në 200 kandidat,zgjedhja do të bëhet me afat prej 45 ditë, prej 201 deri 500 kandidat, zgjedhja do të bëhet me afat prej 90 ditë dhe me mbi 500 kandidat, zgjedhja do të bëhet me afat prej 120 ditë ,mbas mbarimit të afatit për aplikim.
 • Ju lutemi pa lajmërime nëpërmjet telefonit

АLMA-М DOOEL Shkup është gjithmonë e hapur për  bashkëpunim me kandidatë të cilët janë të aftë ,entuziast/e dhe që dëshirojnë të punojnë me ekip i cili gjithmonë është i gatshëm për  sfida të reja në një rreth dinamik dhe inovativ.

КЛИКНИ