Промовирани огласи »

Инфлацијата може да има значително влијание врз платите на вработените, како и врз куповната моќ на тие плати.

Еве неколку начини на кои инфлацијата влијае врз платите:

1. Реална куповна моќ

 • Намалување на куповната моќ: Кога инфлацијата расте, цените на стоките и услугите се зголемуваат. Доколку платите на вработените не растат со истото темпо, нивната куповна моќ се намалува, што значи дека за истите пари можат да купат помалку стоки и услуги.
 • Прилагодување на Платите: Некои компании можат да ги прилагодат платите на вработените за да го компензираат зголемувањето на трошоците за живот. Ова прилагодување може да биде во форма на годишни зголемувања или бонуси.

2. Преговарање за платите

 • Поголема потреба за преговарање: Во време на висока инфлација, вработените можат да бидат поактивни во барањето на зголемување на платите за да ја одржат својата куповна моќ. Синдикатите и други работнички организации можат да играат клучна улога во преговарањето за повисоки плати.
 • Компаниите и преговарањето: Компаниите кои сакаат да ги задржат своите талентирани вработени можат да бидат принудени да ги зголемат платите за да ги задржат конкурентни во однос на другите работодавци.

3. Зголемување на трошоците за компаниите

 • Зголемени оперативни трошоци: Инфлацијата може да ги зголеми трошоците за суровини, енергија и други ресурси кои компаниите ги користат. Овие зголемени трошоци можат да ги намалат профитите на компаниите, што може да ги ограничи нивните можности за зголемување на платите.
 • Прилагодување на бизнис стратегии: Компаниите може да мораат да прилагодат свои бизнис стратегии, вклучувајќи ги и плановите за плати, за да се справат со зголемените трошоци и да одржат профитабилност.

4. Инфлациски спирали

 • Спирала на плати и цени: Ако платите се зголемуваат како одговор на инфлацијата, а потоа компаниите ги зголемуваат цените на своите производи и услуги за да ги покријат повисоките плати, тоа може да доведе до инфлациска спирала. Ова значи дека инфлацијата и понатаму ќе се зголемува, што ќе предизвика дополнителен притисок за нови зголемувања на платите.

5. Индексирање на платите

 • Индексирани плати: Некои договори за плати можат да вклучуваат клаузули за индексирање, каде платите автоматски се прилагодуваат според инфлацијата. Ова им овозможува на вработените да ја задржат својата куповна моќ, но може да го зголеми притисокот врз финансиските ресурси на компаниите.

6. Долгорочни влијанија

 • Структурни промени: Високата инфлација може да предизвика структурни промени во економијата и на пазарот на труд. Компаниите можат да инвестираат во автоматизација и технологија за да ги намалат зависностите од труд, што може да има долгорочни последици за платите и вработувањето.

Инфлацијата е комплексен економски феномен кој влијае на различни аспекти на економијата, вклучително и на платите. Компаниите и вработените треба внимателно да ги следат инфлациските трендови и да ги прилагодуваат своите стратегии за да ги ублажат негативните ефекти.

Промовирани огласи »

Цените на становите во Скопје во вториот квартал од годинава се зголемиле за 11,5 проценти на годишно ниво, а поскапување од 8,2 проценти се бележи и во однос на претходниот квартал, покажува Индексот на цени на станови на Народната банка.

Во првиот квартал од годинава, цените бележеа поскапување од 4,7 проценти на годишно ниво и пад од 0,8 проценти што беше прво минимално квартално намалување по подолг период откако последен пат имаше пад од еден процент во третиот квартал од 2020 година.

Според податоците од Народната банка, во последното тримесечје од 2023 година становите поскапеа за еден процент во однос на третото тримесечје, а на годишно ниво за 6,9 проценти.

Во првиот квартал лани цените на становите биле зголемени за 18,9 проценти на годишно ниво, односно за 1,4 проценти на квартално ниво. Во второто тримесечје имало зголемување од 13 проценти на годишно ниво и 1,6 проценти на квартално ниво, а во третото тримесечје за 11 проценти на годишно ниво и за 2,9 проценти на месечно ниво. Во четвртиот квартал зголемувањето било 6,9 проценти на годишно и еден процент на квартално ниво.

Промовирани огласи »

Започнувањето сопствен бизнис е важна одлука која бара внимателно планирање и подготовка.

Вистинското време за започнување на бизнис зависи од неколку фактори:

1. Идеја и истражување на пазарот

 • Јасна бизнис идеја: Имате ли јасна и издржана бизнис идеја? Размислете дали вашата идеја е иновативна и дали ќе привлече интерес на пазарот.
 • Истражување на пазарот: Направете темелно истражување на пазарот за да разберете дали постои потреба за вашиот производ или услуга. Анализирајте ги вашите конкуренти и идентификувајте ја вашата целна публика.

2. Финансиска подготовка

 • Финансиски ресурси: Имате ли доволно финансиски ресурси за започнување на бизнисот? Подгответе детален бизнис план кој ќе ги вклучи сите трошоци и проектирање на приходи.
 • Извори на финансирање: Размислете за различните извори на финансирање, како што се лични заштеди, заеми, инвеститори или грантови.

3. Вештини и искуство

 • Вештини: Поседувате ли вештини и знаења потребни за успешно управување со бизнисот? Ако не, размислете за дополнителни обуки или партнери кои можат да ги пополнат овие празнини.
 • Искусво: Имате ли претходно искуство во индустријата или во управување со бизнис? Искусвото може да ви помогне да ги избегнете потенцијалните грешки.

4. Лична подготвеност

 • Мотивација и решителност: Имате ли силна мотивација и решителност за започнување на бизнисот? Бизнисот бара многу напор и посветеност, особено во првите години.
 • Поддршка: Дали имате поддршка од семејството и пријателите? Емоционалната и практичната поддршка може да биде клучна во текот на процесот.

5. Пазарни услови

 • Економски услови: Какви се моменталните економски услови? Некои индустрии можат да бидат повеќе или помалку погодени од економските трендови.
 • Трендови и индустриски промени: Дали вашата индустрија е во пораст или опаѓање? Пазарните трендови можат да играат важна улога во вашиот успех.

6. Правни и регулаторни аспекти

 • Регулативи: Разберете ги сите правни и регулаторни аспекти поврзани со започнување на бизнис во вашата индустрија и локација.
 • Лиценци и дозволи: Проверете дали ви се потребни специфични лиценци и дозволи за да го започнете бизнисот.

Започнувањето сопствен бизнис е голем чекор кој бара внимателна подготовка и анализа. Вистинското време е кога ќе ги имате сите потребни информации, ресурси и поддршка за успешно започнување и управување со вашиот бизнис.

Промовирани огласи »

Истражување објавено во Nature Climate Change открива дека изложеноста на високи или ниски температури во раните фази на животот може да има долготрајни ефекти врз развојот на мозокот, особено на белата материја. Децата изложени на екстремни температури, особено во посиромашни населби, покажуваат значајни промени во микроструктурата на белата материја, што може да влијае на неуралната поврзаност и когнитивната функција. Овие резултати нагласуваат потребата од јавни здравствени политики за прилагодување и ублажување на климатските промени.

„Температурните влијанија врз здравјето на луѓето се причина за загриженост кај научната заедница и општеството, имајќи ја предвид актуелната климатска криза,“ рече авторката на студијата Лаура Гранес, медицински доктор и претдокторски истражувач во Институтот за биомедицински истражувања Белвитге (IDIBELL) и Институтот за глобално здравје во Барселона (ISGlobal).

Детството е чувствителен период на изложеност на околината, а мозокот е особено подложен во раниот живот. Иако некои студии пронашле врска меѓу температурата и менталното здравје/когнитивните резултати, претходно не беа проценети потенцијалните ефекти на температурата врз мозокот на децата.

Истражувачите ја спроведоа својата студија во рамките на истражувачкиот проект Generation R, долгорочен проект со седиште во Ротердам, Холандија. Тие регрутираа 9.896 бремени жени меѓу април 2002 и јануари 2006, следејќи ги нивните деца од раѓање. За оваа специфична студија, 2.681 деца на возраст од 9 до 12 години беа подложени на магнетна резонанца (МРИ) на мозокот за да ја оценат микроструктурата на белата материја.

За да ја оценат изложеноста на температурата, истражувачите го користеа моделот УрбКлим, кој обезбедува прецизни часовни проценки на амбиенталната температура. Тие ја пресметаа просечната температура во период од четири недели од зачнувањето до проценките на МРИ на децата. Просечната четиринеделна средна температура за време на студијата беше 12,0 степени Целзиусови (53,6 степени Фаренхајтови).

Изложеноста на студ и топлина беше дефинирана врз основа на дистрибуцијата на температурата за време на студијата. Изложеноста на студ беше дефинирана како 5-тиот перцентил на месечната дистрибуција на температурата, што одговара на просечна температура од 2,6 степени Целзиусови (36,7 степени Фаренхајтови). Изложеноста на топлина беше дефинирана како 95-тиот перцентил на месечната дистрибуција на температурата, што одговара на просечна температура од 20,2 степени Целзиусови (68,3 степени Фаренхајтови).

За повеќе информации, можете да го посетите линкот.

Повеќе вести...
барај огласи за вработување » барај останати огласи »