Финансиски асистент

Финансиското друштво Иуте Кредит Македонија, кое најбрзо и најкомфорно нуди кредити за физички лица има отворенa позициja за:

Финансиски асистент

Главни одговорности:

 • Точно и навремено евидентирање на уплати и исплати од клиенти.  
 • Проверка и контрола на дневни изводи од денарски и девизни сметки; 
 • Обработка, архивирање и водење на евиденција за документацијата. 
 • Извршување на други работни задачи по налог на Директорот за финансии. 
 • Подготовка на рекапитулари за исплата на соработници и договори на дело
 • Проверка на документација пред исплата на износи по одобрени кредити 
 • Реализација на банкарски налози за уплата и исплата на одобрени кредити и останати административни трошоци 
 • Месечно усогласување на сметководствената евиденција со евиденцијата на CRM 
 • Подготовка на дневни, неделни и месечни извештаи за потребите на Групацијата и локалното законодавство во ексел.  
 • Останати непрецизирани обврски од финансиското и сметководствено работење

Потребно искуство и вештини:

 • Универзитетска диплома
 • Најмалку 2 години претходно искуство во финанси
 • Организиран и фокусиран кон детали
 • Напредни компјутерски вештини особено ексел
 • Континуирано следење на финансиска политика, сметководство и даноци
 • Познавање на финансиска регулатива во земјава и интернационалните финансиски и сметководствени стандари
 • Искуство во управувањето со буџет, јавно сметководство и готовинскиот тек.
 • Способност брзо да ги разбере новите проблеми и да донесува ефикасни одлуки кои ќе превенираат губиток на финансиски средства и оперативен и репутациски ризик.
 • Способност за работа под притисок, планирање на личен обем на работа
 • Тимски играч
 • Познавање на англиски јазик
 • Вештини за користење на– Microsoft Оffice
 • Вештини за подготвување извештаи

Компанијата нуди

 • Атрактивна плата и бонуси
 • Позитивна, динамична и мотивирачка работна атмосфера
 • Можност за стручни и едукативни обуки
 • Договор за вработување на неопределено време, по 6 месеци вработување на определено време во зависност од резултатите на работењето

Испратете своја биографија со работно искуство и вештини на jobs@iutecredit.mk, до 06.12.2019 година

Вашата апликација ќе биде третирана со строга доверливост. Ќе бидат контактирани само апликантите со потесен избор. 

КЛИКНИ