Правник

Активни огласи од ДГТУ ГАМА ГРАДБА ДООЕЛ:

Механичар на градежни машини и товарни возила

Потребни квалификации и карактеристики:

 • Универзитетска диплома – Правен факултет;
 • Положен правосуден испит ќе се смета за предност;
 • Искуство во област на човечки ресурси од најмалку 1 година;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Познавање  на MS Office апликации;
 • Способност за тимска работа;
 • Самоиницијативност, креативност;
 • Професионалност, енергичност;
 • Одлично познавање на областа на човечки ресурси;
 • Познавање на закони поврзани со областа на Градежништвото;
 • Најмалку 3 години искуство во областа на правни работи.

Работни обврски:

 • Ги следи и применува законските и подзаконските прописи, нудење на правни решенија;
 • Врши административно технички работи;
 • Води административна коресподенција;
 • Подготвува договори за вработување и други акти од областа на човечки ресурси;
 • Организирање и водење на процесот на регрутација и селекција;
 • Водење евиденција за отсуства на вработените (годишен одмор, боледување и др.отсуства  регулирани со законската регулатива);
 • Составува писмени поднесоци: договори, предлози, приговори, барања, тужби, жалби, противтужби, одговори на тужби;
 • Коресподенција и застапување на фирмата пред надлежни органи и институции;
 • Проучува предмети;
 • Изготвува и испраќа опомени до комитенти за неплатени фактури;
 • Изготвува мислења и одговори во врска со предмети за кои е задолжен за работа;

Заинтересираните кандидати потребно е да достават CV на следната Е-маил адреса [email protected], најдоцна до 25.06.2021