Магационер

 • Објавен на 8.2019
 • Gudmark Group
 • Активен до 28.08.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

Гудмарк Гроуп Дооел Скопје е водечки производител и дистрибутер на декоративни и индустриски премази. Во потрага сме по посветен кандидат кој ќе биде дел од нашиот тим и ќе придонесе во нашиот понатамошен развој. Распишуваме оглас за следнава работна позиција:

Магационер
Локација: Скопје, с. Марино


Одговорности и задачи:

 • Комисионира, односно одвојува готови производи за купувачи;
 • Да врши прием и складирање на готови производи квантитативно и квалитативно и да се грижи за начинот на складирање;
 • Да води сметка за роковите на складираната роба;
 • Да ги изработува требувањата и да прави испратници;
 • Води евиденција за состојба на влезни и излезни материјали, да ја складира и чува документацијата;
 • Да соработува усмено и писмено со колегите од набавка,
 • Програмски ги обработува документите (интерни и екстерни испратници, приемници и повратници) и ја складира документацијата;
 • Одговорен за квалитативна и квантитативна завршна контрола на готови производи и трговска роба пред испорака;
 • Најмалку еднаш годишно учествува во пописна комисија и во попис;
 • Ракува со електричен вилушкар (високопалетен и палетен) во магацин и ја одржува хигиената на своето работно место;
 • По потреба лепи декларации на производи за испорака до купувачи;
 • Како и други работни задачи опишани со акт на работодавачот и писмени и усмени наредби.


Потребни квалификации:

 • Степен на стручна спрема: ССС;
 • Работно искуство 2 години


Од кандидатот очекуваме:

 • Способност за работа во тим.
 • Самоиницијативност, лојалност, исполнителност и чесност.
 • Организираност и одговорност.
 • Способност за извршување на работни задачи, врзани со рокови.
 • Ефективна вербална комуникација

Сите заинтересирани кандидати можат да испратат свое резиме на ana.lukic@gudmarkgroup.com
Ќе бидат контактирани само кандидатите кои ќе влазат во потесен избор. Конкурсот е активен до 28.08.2019 година

КЛИКНИ