Менаџер за проекти

 • Објавен пред 5 дена
 • Ритам Трејд ДОО Скопје
 • Активен до 06.08.2021
 • Позиција: Менаџер/управник/директор
 • Локација: Скопје

Менаџер за проекти

Со работно место во Скопје (1 извршител)

На неодредено време со задолжителна пробна работа

Потребни квалификации:

 • Виша или висока стручна подготовка од градежна,архитектонска,  машинска или економска струка, со изразена способност за препознавање на бизнис можности
 • Работа на компјутер
 • Пожелно е работно искуство во проекти на изградба или продажба на градежни материјали
 • Комуникативност, способност за тимска работа и почитување на рокови
 • Возачка дозвола „Б“ категорија

Задолженија и одговорности на работно место:

 • Прибавување на податоци за актуелни градежни проекти на територија на цела држава
 • Остварување на контакти со инвеститори или главни изведувачи и подизведувачи на работите на тие проекти
 • Препознавање на пазарните прилики за продажба на градежните производи од асортиманот на Ритам Трејд ДОО Скопје
 • Воспоставување и одржување на трајни деловни односи со клиентите
 • Професионално презентирање на споменатите производи на инвеститорите и изведувачите и обезбедување на неопходна техничка документација за производите
 • Давање на комерцијални понуди за продажба на стоки на инвеститори, односно на изведувачи на работи, во координација со раководителот на продажно место
 • Давање на извештаи на менаџментот за актуелните проекти и деловни резултати
 • Превземање на поголема активност и насоченост кон остварувањето на годишните планови за продажба
 • Почитување на стандардите на компанијата како и етичките норми на деловно работење

Ви нудиме можност за професионален напредок, динамична работа, целосна професионална поддршка и стимулативна плата и надоместок.

Пријавите за работа заедно со CV со понова фотографија и копија о диплома испратете ни ја на: [email protected]

Напомена: Ќе бидат контактирани само кандидатите кои влегуваат во потесен избор.