Ван Хоол вработува

Активни огласи од ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ИЛИНДЕН:

ПРЕВЕДУВАЧ

ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, белгиски реномиран производител на автобуси, лоциран во Технолошко Индустриската Развојна Зона – Скопје 2, во Бунарџик/Илинден, контакт телефонски број (02) 551-2851, заради проширување на производствени капацитети, има потреба од нови вработувања на баратели на работа, со завршени средни стручни или занаетчиски училишта, со или без работно искуство, за следниве работни места:

 • АВТОЕЛЕКТРИЧАРИ;
 • АВТОМЕХАНИЧАРИ;
 • АВТОЛАКЕРИ И АВТОЛАКЕРИ – ПРИПРЕМАЧИ;
 • АВТОЛИМАРИ/КАРОСЕРИСКИ МЕХАНИЧАРИ;
 • ЗАВАРУВАЧИ/БРАВАРИ;
 • ИНСТАЛАТЕРИ НА ПРОЗОРЦИ;
 • СТОЛАРИ;
 • ТЕХНИЧАРИ И ИНСТАЛАТЕРИ ЗА ГРЕЕЊЕ, ЛАДЕЊЕ И ВЕНТИЛАЦИЈА (HVAC);
 • ИНСТАЛАТЕРИ НА ВНАТРЕШНИ И НАДВОРЕШНИ АВТОДЕЛОВИ И СЕДИШТА;
 • ОПЕРАТОРИ ВО МАГАЦИН;
 • ВРАБОТЕНИ ВО ОДДЕЛ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА АВТОБУСИ.

Што нудиме:

 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во РМ;
 • Можност за професионално усовршување и обука кај еден од најреномираните производители на автобуси;
 • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад;
 • Обезбедена исхрана во современа кантина;

Доколку сте заинтересирани аплициирајте на www.vanhool.mk во делот на отворени работни места.

Само селектираните кандидати ќе бидат повикани на разговор. 

Со Вашето доставување на CV се согласувате истото да биде задржано во нашата база на кандидати во времетраење од 12 месеци. 

Краен рок за доставување на апликациите: 15/11//2018

КЛИКНИ