ЕДС ДООЕЛ Скопје оглас за вработување

 • Објавен пред 5 месеци
 • ЕДС ДООЕЛ Скопје
 • Активен до 19.10.2019
 • Позиција: Економист/сметководител/ревизор
 • Локација: Скопје

Energy Delivery Solutions (ЕДС) e водечка македонска компанија од областа на трговија со електрична енергија на пазарот на квалификувани потрошувачи. Со портфолио од 320MW формиравме најдобра балансна група и со тоа условите за снабдување со струја ги направивме најповолни на македонскиот пазар. ЕДС е единствена македонска компанија што има развиена мрежа за снабдување со електрична енергија и искуство во набавка на струја на слободен пазар.

 ЕДС како своја цел го има проширувањето на регионалните пазари и со самото тоа зголемување на обемот на обврски. Од тие причини, ЕДС има потреба за вработувања на
 1 (еден) работник во секторот  Backoffice.

Опис на  работни задачи

 • Дневен увид на состојба на сметки по банки на  ЕДС групацијата, поготовка  налози за како и друга потребна комуникација со банки и со оддел Сметководство (известување на извршени плаќања, пристигнати приливи, и сл.).
 • Подготовка на фактури  и пропратна документација за клиенти и нивно евидентирање
 • Водење на евиденција на издадени фактури ,евиденција на влезни фактури
 • Подготовка на потребна документација за вршење на дознаки во странство
 • Подготовка на потребна документација за царинење
 • Архивирање на документација  
 • Подготовка  испраќање и следење на потребна документација по пошта
 • Обезбедување на понуди и подготовка на налози за набавка на канцелариски материјали и други потребни материјали за работењето на службата, следење на набавката, и соодветно средување на фактурите за овие услуги.
 • Вршење на други  работи  кои спаѓаат во делокругот на работењето  по барање на Раководителот

Квалификации:

 • Завршено високо образование (предност Економски Факултет  при УКИМ)
 • Познавање на пишан и говорен англиски јазик
 • Работа со компјутери (познавање на сите Office апликации, особено Excel)
 • Солидни оргaнизациски и комуникациски вештини
 • Претходно работно искуство , но не е услов

Кандидатите кои имаат интерес  за позицијата молиме  да  достават  резиме (CV) на следната  е-mail адреса: backoffice@eds.mk

 

КЛИКНИ