Продажен референт - Гостивар

РИЗЗ ХОМЕ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, регистриран продажен салон за широк асортиман на производи за домашна употреба, за потребите на своето работење има потреба да  вработи:

 ПРОДАЖНИ РЕФЕРЕНТИ – 

 • Подружница Гостивар  – 4 референти

Потребни квалификации:

 • ССС/ ВСС
 • Претходно работно искуство на иста или слична позиција ќе се смета како предност
 • Познавање на англиски, албански, турски  јазик 
 • Одлично познавање на работа со компјутери

Одговорности и задачи:

 • Планирање и организирање на продажни активности
 • Следење на продажбата и преземање на активности за унапредување на продажбата
 • Проверка на декларации и редење на производи
 • Изработка на потребна документација
 • Одржување на хигиена во продажното место

Вештини и способности:

 • Одлични комуникациски, презентациски и преговарачки вештини
 • Динамични, иницијативни и насочени кон резултати
 • Ориентираност кон клиенти и градење однос со потрошувачи
 • Одговорна, мотивирана и стабилна личност
 • Способност за индивидуална и тимска работа

Работно време:

 • Понеделник – Сабота
 • 08:00 - 22:00 часот (две смени)