работа за Бравари и Заварувачи

Монтинг Инженеринг ДОО Битола има потреба од Заварувачи и Бравари за редовен работен однос, со добра и редовна плата и додатоци на платата, платени придонеси,одлични услови за работа и можност за напредување.

 

за информации :

телефон - 047 / 241 020

адреса – Новачки пат 1– Битола

contact@monting.mk

http://www.monting.mk/

КЛИКНИ